top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring voor GJM Pottery, eigenaar van www.gjm-pottery.be

Waarborgen privacy

Het waarborgen van de privacy van onze websitebezoekers is een belangrijke taak voor ons en nemen we serieus. Daarom beschrijven we in onze privacyverklaring welke informatie er verzameld wordt en hoe we die informatie gebruiken.

Wanneer u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u altijd contact opnemen met ons. U vindt de contactgegevens aan het einde van onze privacyverklaring.

Toestemming

Door de informatie te bekijken en de diensten te gebruiken van GJM Pottery, gaat de bezoeker akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die hierin opgenomen zijn.

Persoonsgegevens

GJM Pottery verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Onderstaande gegevens hebben wij van u nodig voor het kunnen verwerken en verzenden van een bestelling.

 • Voor- en achternaam

 • Factuur- en afleveradres

 • Telefoonnummer (niet voor promotionele doeleinden)

 • Emailadres

Het niet verschaffen van deze gegevens of bezwaar tegen maken, kan gevolgen hebben voor het gebruik van onze diensten. Wij kunnen dan mogelijk onze diensten niet verwerken.

Onderstaande gegevens gebruiken om met je te kunnen chatten en om bezoeken op onze website te analyseren met als doel de website en onze dienstverleningen te verbeteren.

 • Gegevens over apparaat waarmee je ons bezoekt (type smartphone, computer,...)

 • Gedrag/activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

GJM Pottery heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over onze websitebezoekers die jonger zijn dan 16jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders/voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder is dan 16jaar. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen deze informatie ook onmiddelijk.

Doel

GJM Pottery verwerkt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Uw order te verzenden

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Tijdsduur

Wij bewaren uw gegevens zolang u een klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantenprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruikt wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichten dienen wij facturen met uw persoonsgegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt, bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantenprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Derden

GJM Pottery verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies

GJM Pottery gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te verbeteren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn sociale media bedrijven (o.a. Facebook, Google Analytics, Pinterest).

De data die verzameld werd door cookies is anoniem en niet te herleiden naar een persoon. Data is wel te herleiden naar een IP-adres.

Inzien, bewerken, verwijderen

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren/bewerken of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om die persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar u of een andere (door u genoemde persoon/organisatie) te versturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correcte, verwijderen, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een bezwaar sturen naar gjm.pottery@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je paspoortnummer & rijksregisternummer zwart of onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Beveiliging

GJM Pottery neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt zeker passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contact gegevens

GJM Pottery

Oude Stokerijstraat 14, 8490 Jabbeke

Telefoonnummer: +32 473 65 98 76

Emailadres: gjm.pottery@gmail.com

BTW: BE 0518582586

bottom of page